پایگاه خبری تحلیلی پیام سپاهان

آخرين مطالب

"مداخله ترکیبی" یک استراتژی برای کاهش رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان اوتیسم علمي

"مداخله ترکیبی" یک استراتژی برای کاهش رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان اوتیسم

  بزرگنمايي:

پیام سپاهان- هادی مرادی وستگانی  اظهار کرد: نتایج یک تحقیق ثابت کرد که ترکیبی از فعالیت‌های ادراکی- حرکتی همراه با مکمل ویتامین D تأثیرات دوچندانی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم در مقایسه با اثر هر کدام از مداخلات به تنهایی دارد.

وی تصریح کرد: رفتارهای کلیشه‌ای در افراد مبتلا به اختلال اوتیسم باعث به وجود آمدن اختلال‌های چشمگیر در فرآیند یادگیری، بروز رفتارهای خود آزاردهنده، مشکلات رفتاری، مشکلات خواب، افزایش استرس و اضطراب در والدین و تاخیر در پاسخ به محرک‌های محیطی مرتبط است.

این پژوهشگر حوزه تربیت‌بدنی افزود: مطالعات انجام شده در زمینه فعالیت‌های جسمانی، تاثیر این‌گونه مداخلات را بر بهبود مهارت‌های تحصیلی، عملکرد شناختی، مهارت‌های اجتماعی، رفتارهای خود آزاری و پرخاشگری این کودکان مورد تایید قرار دادند. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در رشد کودکان نقش داشته باشد تأثیرات تغذیه¬ای است.

وی تاکید کرد: براساس مطالعات صورت گرفته کمبود ویتامین D در بروز اختلال اوتیسم در ارتباط است، زیرا مغز افراد مبتلا به اوتیسم به طور قابل توجهی غلظت پایین سروتونین در مقایسه با مغز سایر افراد نشان می‌دهد و یک رابطه معکوس بین غلظت سروتونین بالا در خون و انتقال عصبی سروتونرژیک کم در مغز افراد مبتلا به اختلال اوتیسم نشان داده شده است. در افراد مبتلا به اوتیسم، کاهش بیشتر سروتونین مغز توسط کاهش حاد تریپتوفان تشدید می¬شود و علائمی مانند رفتارهای تکراری و الگوهای تشخیص چهره، نیاز مداوم به سروتونین در تعدیل این رفتارها را آشکار می‌سازد.


مرادی با اشاره به انجام یک تحقیق در مورد کودکان اوتیسم در اصفهان، گفت: یافته‌ها نشان داد که کاهش قابل توجهی در رفتارهای کلیشه‌ای کودکان ASD در سه گروه تجربی پس از پایان مداخلات ایجاد شد. رفتار‌های کلیشه‌ای از سطح ابتدایی در گروه فعالیت‌های ادراکی- حرکتی 17 درصد، در گروه مکمل ویتامین D 13 درصد و در گروه ترکیبی (فعالیت‌های ادراکی- حرکتی و مکمل ویتامین D) 28 درصد در بین شرکت کنندگان کاهش یافت.

این پژوهشگر حوزه تربیت‌بدنی با اشاره به یک طرح تحقیقاتی مشترک با حضور استادان دانشگاه‌های اصفهان، فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد، افزود: نتایج همچنین نشان داد که، رفتارهای کلیشه‌ای در گروه ترکیب فعالیت‌های ادراکی-حرکتی و مکمل ویتامین D در مقایسه با سه گروه دیگر به طور قابل توجهی بهبود یافت.

مرادی اظهار کرد: در ارتباط با تاثیر فعالیت‌های حرکتی بر بهبود رفتار‌های کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم چند مکانیسم می‌توان بیان کرد. مکانیسم اول در ارتباط با شباهت فعالیت‌های حرکتی و رفتارهای کلیشه‌ای است.

وی گفت: مطابق نظر برخی پژوهشگران، فعالیت‌های جسمانی به عنوان یک ابزار کارآمد، از طریق فراهم کردن بازخوردهای حسی مشابه اما به شیوه‌ای مناسب‌تر در کاهش رفتار‌های قالبی موثر است. بر اساس این توجیه حرکات کلیشه‌ای از طریق بازخوردهای حسی تولید شدهو  پس از انجام این حرکات حفظ می‌شوند و این حرکات ممکن است با حرکاتی که بازخورد‌های مشابهی را ایجاد می‌کنند جایگزین شوند و یا از بین بروند. بنابراین هر چه همپوشانی بین حرکات آموزش داده شده و حرکات قالبی بیشتر باشد، تاثیر این حرکات در کاهش یا از بین بردن حرکات قالبی بیشتر خواهد بود.

مرادی با اشاره به دیدگاه عصب‌شناسی در مورد اختلال اوتیسم، افزود: این مطالعات بر روی افراد مبتلا به اختلال اوتیسم سطوح غیر طبیعی انتقال دهنده‌های عصبی مانند سروتونین و دوپامین را در این افراد گذارش کرده‌اند. سروتونین به عنوان یک انتقال دهنده عصبی، نقش عمده‌ای در اوتیسم ایفا می‌کند.

این پژوهشگر حوزه تربیت بدنی، تصریح کرد: بر اساس مطالعات حیوانی، کاهش سروتونین باعث رشد بیش از اندازه  قشر مغز و ویژگی‌های رفتاری می‎شود، که شبیه به اوتیسم است. چنین نقص تکاملی در افراد مبتلا به اوتیسم نشان می‌دهد که غلظت ناکافی سروتونین از رشد طبیعی مغز در این افراد جلوگیری می‌کند.

وی تاکید کرد: محققان همچنین نشان داده¬اند که اختلال در انتقال دهنده‌های عصبی مثل سروتونین و دوپامین در رفتار‌های کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم نقش دارند. با این حال روشن شده است که شرکت در فعالیت‌های جسمانی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در سیستم‌های دوپامینرژیک و سروتونینرژیک داشته باشد و در نتیجه باعث بهبود سنتز سروتونین و دوپامین شود و در نتیجه آن باعث بهبود نواقصی مانند کاهش رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم شود. این پژوهشگر حوزه تربیت بدنی با اشاره به نتایج تحقیقات خود گفت: در ارتباط با تاثیر مکمل ویتامین D نیز نتایج نشان داد که استفاده از مکمل ویتامین D، باعث کاهش معنی‌داری بر رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم می‌شود.

وی تصریح کرد: در افراد مبتلا به اوتیسم نیز، کاهش بیشتر سروتونین مغز توسط کاهش حاد تریپتوفان تشدید می‌شود و باعث ایجاد علائمی مانند رفتارهای تکراری و الگوهای تشخیص چهره می¬شود، که نیاز مداوم به سروتونین در تعدیل این رفتارها را آشکار می‌سازد.

مرادی تاکید کرد: با این حال در مطالعات تجربی اخیر مشخص شده است که ویتامین D می‌تواند سنتز و پاسخ به سروتونین را از طریق TPH2 تنظیم کند، که این خود می‌تواند به بهبود نواقص در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم کمک کند. در تحقیق حاضر نیز احتمالا استفاده از مکمل‌های ویتامین D، سطوح TPH2 را افزایش داده که این امر به نوبه خود باعث انتقال عصبی سروتونین بیشتر در مغز می‌شود و باعث بهبود علائمی مانند رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم شده است.

وی با اشاره به مکانیسم دوم در ارتباط با نقش ویتامین D بر عوامل نوروتروفیکی، گفت: ویتامین D بر عوامل نورورترفیکی مانند NGF تاثیر گذار است و به نوعی عوامل نورورتروفیکی، هدف مستقیم گیرنده‌های ویتامین D است. با توجه به اینکه تنظیم افزایشی میزان نوروتروفین‌ها می‌تواند باعث بهبود یادگیری، حافظه، عملکرد شناختی و اختلالات عصبی شود، احتمالا افزایش سطوح عوامل نورورتروفیکی مانند NGF در تحقیق حاضر نیز پس از استفاده از مکمل‌های ویتامین D باعث بهبود یادگیری، عملکرد شناختی و اختلالات عصبی شده و در نتیجه آن رفتارهای نامناسب مانند انجام حرکات کلیشه‌ای در آن‌ها کاهش پیدا می کند.

  پژوهش تاثیر ترکیب دو مداخله ورزش (تمرینات ادارکی-حرکتی) و تغذیه (ویتامین D) بر رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم توسط هادی مرادی با همکاری احمد رضا موحدی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان،  مهدی سهرابی و حمید رضا طاهری اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عزت خدا پرست، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی مشهد انجام شده و نتایج آن در  مجله International Journal of Developmental Disabilities  انگلستان منتشر شده است.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سرپرست دانشگاه آزاد خمینی شهر معرفی شد

تشخیص سرطان دهانه رحم توسط محققان اصفهانی

بازشناسایی مولفه‌های فرهنگی عصر صفوی در یک همایش بین المللی

همایش بین المللی مطالعات صفوی در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود

اعطای 40 میلیارد تومان اعتبار به صندوق پژوهش اصفهان

تجاری سازی ایده ها و اختراعات نیاز ضروری کشور

کنگره سراسری ارتوز و پروتز در اصفهان آغاز شد

استفاده از نظر متخصصان برای پیشبرد امور مورد توجه قرار گیرد

نخستین ایده شو بین‌المللی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌‍شود

بررسی اشعار سعدی در زمینه ازدواج، خانواده و فرزند پروری

بررسی نقش اندام‌های بدن در استعاره‌های سعدی

درخت کاج یکی از بزرگ‌ترین آلاینده‌های هوا است

زمین، زیست بوم بشر را دریابیم

مدیریت پسماندهای صنعتی مهمترین چالش محیط زیست کاشان است

ساعت21 امشب، بهترین زمان رصد بارش شهابی در آسمان اصفهان است

اردستان به طرح دفن زباله و مدیریت پسماند نیاز دارد

درخت کاج یکی از بزگ‌ترین آلاینده‌های هوا است

پدیده های حدی پیامدهای تغییر اقلیم را باید جدی گرفت

ترافیک شدید عامل افزایش ابتلا به آسم

تکنولوژی در خدمت کاهش مخاطرات سیل

دانشگاه اصفهان میزبان سومین کنفرانس بین‌المللی "اینترنت اشیاء و کاربردها"

ارائه تازه‌های اینترنت اشیاء در کنفرانسی علمی در اصفهان

کاهش 90 درصدی آلودگی نوری در نیاسر/ثبت ملی ابزارهای نجومی قدیمی

بررسی هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

مهم‌ترین ویژگی‌های حاصل‌خیزی خاک موثر بر محصول برنج

استراحت؛ عامل کلیدی در یادگیری

«مدیریت سبز» مطالبه جدی جامعه از دانشگاه است

صنعت، دانشگاه و ارگان‌های تصمیم‌گیر سه ضلع تبیین مدیریت سبز در جامعه

سامانه ارزیابی مدیریت سبز دانشگاه‌های کشور رونمایی می‌شود

دانشگاه اصفهان میزبان دومین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز

اصفهان دومین استان نخبه پرور کشور است

باید فرهنگ نخبه خواهی ایجاد کنیم

چگونه عکس‌های خوبی از ماه بگیریم؟

دانشگاه اصفهان میزبان مدیران گروه‌های عربی جهان

مدیران به سمت نخبه باوری حرکت کنند

سومین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء در اصفهان آغاز به کار کرد

رقابت 1254 نفر در بیست و چهارمین آزمون کتبی قرآن و عترت

گستردگی اینترنت اشیاء مدیون پیشرفت تکنولوژی‌های جانبی است

سرای نوآوری در هر استان راه‌اندازی می‌شود/برای همکاری با اتاق‌های بازرگانی آماده‌ایم

تلاش چین و هند در رقابت های فضایی

آینده اینترنت اشیا روشن است

نخستین نمایشگاه کتاب دانش‌آموزان مولف اصفهان برگزار می‌شود

کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا در دانشگاه اصفهان برگزار می شود

کارگروه راهبری مدیریت سبز در 180 دانشگاه تشکیل شد

شرایط فعلی کشور، فرصت بی بدیل برای نخبگان است

توسعه فرهنگ نخبه خواهی در کشور ضروری است

جوایز بنیاد ملی نُخبگان هدفمند می شود

2 قطعه فلامینگو در خمینی شهر کشف شد

کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا در اصفهان آغاز شد

هوشمندسازی به آسان شدن زندگی منجر می شود