پایگاه خبری تحلیلی پیام سپاهان

آخرين مطالب

"مداخله ترکیبی" یک استراتژی برای کاهش رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان اوتیسم علمي

"مداخله ترکیبی" یک استراتژی برای کاهش رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان اوتیسم

  بزرگنمايي:

پیام سپاهان- هادی مرادی وستگانی  اظهار کرد: نتایج یک تحقیق ثابت کرد که ترکیبی از فعالیت‌های ادراکی- حرکتی همراه با مکمل ویتامین D تأثیرات دوچندانی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم در مقایسه با اثر هر کدام از مداخلات به تنهایی دارد.

وی تصریح کرد: رفتارهای کلیشه‌ای در افراد مبتلا به اختلال اوتیسم باعث به وجود آمدن اختلال‌های چشمگیر در فرآیند یادگیری، بروز رفتارهای خود آزاردهنده، مشکلات رفتاری، مشکلات خواب، افزایش استرس و اضطراب در والدین و تاخیر در پاسخ به محرک‌های محیطی مرتبط است.

این پژوهشگر حوزه تربیت‌بدنی افزود: مطالعات انجام شده در زمینه فعالیت‌های جسمانی، تاثیر این‌گونه مداخلات را بر بهبود مهارت‌های تحصیلی، عملکرد شناختی، مهارت‌های اجتماعی، رفتارهای خود آزاری و پرخاشگری این کودکان مورد تایید قرار دادند. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در رشد کودکان نقش داشته باشد تأثیرات تغذیه¬ای است.

وی تاکید کرد: براساس مطالعات صورت گرفته کمبود ویتامین D در بروز اختلال اوتیسم در ارتباط است، زیرا مغز افراد مبتلا به اوتیسم به طور قابل توجهی غلظت پایین سروتونین در مقایسه با مغز سایر افراد نشان می‌دهد و یک رابطه معکوس بین غلظت سروتونین بالا در خون و انتقال عصبی سروتونرژیک کم در مغز افراد مبتلا به اختلال اوتیسم نشان داده شده است. در افراد مبتلا به اوتیسم، کاهش بیشتر سروتونین مغز توسط کاهش حاد تریپتوفان تشدید می¬شود و علائمی مانند رفتارهای تکراری و الگوهای تشخیص چهره، نیاز مداوم به سروتونین در تعدیل این رفتارها را آشکار می‌سازد.


مرادی با اشاره به انجام یک تحقیق در مورد کودکان اوتیسم در اصفهان، گفت: یافته‌ها نشان داد که کاهش قابل توجهی در رفتارهای کلیشه‌ای کودکان ASD در سه گروه تجربی پس از پایان مداخلات ایجاد شد. رفتار‌های کلیشه‌ای از سطح ابتدایی در گروه فعالیت‌های ادراکی- حرکتی 17 درصد، در گروه مکمل ویتامین D 13 درصد و در گروه ترکیبی (فعالیت‌های ادراکی- حرکتی و مکمل ویتامین D) 28 درصد در بین شرکت کنندگان کاهش یافت.

این پژوهشگر حوزه تربیت‌بدنی با اشاره به یک طرح تحقیقاتی مشترک با حضور استادان دانشگاه‌های اصفهان، فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد، افزود: نتایج همچنین نشان داد که، رفتارهای کلیشه‌ای در گروه ترکیب فعالیت‌های ادراکی-حرکتی و مکمل ویتامین D در مقایسه با سه گروه دیگر به طور قابل توجهی بهبود یافت.

مرادی اظهار کرد: در ارتباط با تاثیر فعالیت‌های حرکتی بر بهبود رفتار‌های کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم چند مکانیسم می‌توان بیان کرد. مکانیسم اول در ارتباط با شباهت فعالیت‌های حرکتی و رفتارهای کلیشه‌ای است.

وی گفت: مطابق نظر برخی پژوهشگران، فعالیت‌های جسمانی به عنوان یک ابزار کارآمد، از طریق فراهم کردن بازخوردهای حسی مشابه اما به شیوه‌ای مناسب‌تر در کاهش رفتار‌های قالبی موثر است. بر اساس این توجیه حرکات کلیشه‌ای از طریق بازخوردهای حسی تولید شدهو  پس از انجام این حرکات حفظ می‌شوند و این حرکات ممکن است با حرکاتی که بازخورد‌های مشابهی را ایجاد می‌کنند جایگزین شوند و یا از بین بروند. بنابراین هر چه همپوشانی بین حرکات آموزش داده شده و حرکات قالبی بیشتر باشد، تاثیر این حرکات در کاهش یا از بین بردن حرکات قالبی بیشتر خواهد بود.

مرادی با اشاره به دیدگاه عصب‌شناسی در مورد اختلال اوتیسم، افزود: این مطالعات بر روی افراد مبتلا به اختلال اوتیسم سطوح غیر طبیعی انتقال دهنده‌های عصبی مانند سروتونین و دوپامین را در این افراد گذارش کرده‌اند. سروتونین به عنوان یک انتقال دهنده عصبی، نقش عمده‌ای در اوتیسم ایفا می‌کند.

این پژوهشگر حوزه تربیت بدنی، تصریح کرد: بر اساس مطالعات حیوانی، کاهش سروتونین باعث رشد بیش از اندازه  قشر مغز و ویژگی‌های رفتاری می‎شود، که شبیه به اوتیسم است. چنین نقص تکاملی در افراد مبتلا به اوتیسم نشان می‌دهد که غلظت ناکافی سروتونین از رشد طبیعی مغز در این افراد جلوگیری می‌کند.

وی تاکید کرد: محققان همچنین نشان داده¬اند که اختلال در انتقال دهنده‌های عصبی مثل سروتونین و دوپامین در رفتار‌های کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم نقش دارند. با این حال روشن شده است که شرکت در فعالیت‌های جسمانی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در سیستم‌های دوپامینرژیک و سروتونینرژیک داشته باشد و در نتیجه باعث بهبود سنتز سروتونین و دوپامین شود و در نتیجه آن باعث بهبود نواقصی مانند کاهش رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم شود. این پژوهشگر حوزه تربیت بدنی با اشاره به نتایج تحقیقات خود گفت: در ارتباط با تاثیر مکمل ویتامین D نیز نتایج نشان داد که استفاده از مکمل ویتامین D، باعث کاهش معنی‌داری بر رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم می‌شود.

وی تصریح کرد: در افراد مبتلا به اوتیسم نیز، کاهش بیشتر سروتونین مغز توسط کاهش حاد تریپتوفان تشدید می‌شود و باعث ایجاد علائمی مانند رفتارهای تکراری و الگوهای تشخیص چهره می¬شود، که نیاز مداوم به سروتونین در تعدیل این رفتارها را آشکار می‌سازد.

مرادی تاکید کرد: با این حال در مطالعات تجربی اخیر مشخص شده است که ویتامین D می‌تواند سنتز و پاسخ به سروتونین را از طریق TPH2 تنظیم کند، که این خود می‌تواند به بهبود نواقص در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم کمک کند. در تحقیق حاضر نیز احتمالا استفاده از مکمل‌های ویتامین D، سطوح TPH2 را افزایش داده که این امر به نوبه خود باعث انتقال عصبی سروتونین بیشتر در مغز می‌شود و باعث بهبود علائمی مانند رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم شده است.

وی با اشاره به مکانیسم دوم در ارتباط با نقش ویتامین D بر عوامل نوروتروفیکی، گفت: ویتامین D بر عوامل نورورترفیکی مانند NGF تاثیر گذار است و به نوعی عوامل نورورتروفیکی، هدف مستقیم گیرنده‌های ویتامین D است. با توجه به اینکه تنظیم افزایشی میزان نوروتروفین‌ها می‌تواند باعث بهبود یادگیری، حافظه، عملکرد شناختی و اختلالات عصبی شود، احتمالا افزایش سطوح عوامل نورورتروفیکی مانند NGF در تحقیق حاضر نیز پس از استفاده از مکمل‌های ویتامین D باعث بهبود یادگیری، عملکرد شناختی و اختلالات عصبی شده و در نتیجه آن رفتارهای نامناسب مانند انجام حرکات کلیشه‌ای در آن‌ها کاهش پیدا می کند.

  پژوهش تاثیر ترکیب دو مداخله ورزش (تمرینات ادارکی-حرکتی) و تغذیه (ویتامین D) بر رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم توسط هادی مرادی با همکاری احمد رضا موحدی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان،  مهدی سهرابی و حمید رضا طاهری اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عزت خدا پرست، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی مشهد انجام شده و نتایج آن در  مجله International Journal of Developmental Disabilities  انگلستان منتشر شده است.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

توسعه دستگاه سونوگرافی دام در یک شرکت دانش‌بنیان اصفهانی

مهارت، کلید پیشبرد جوامع به سمت آینده‌ای روشن

برگزاری نخستین دوره آموزش تربیت مربی در اصفهان

تشخیص زودهنگام بیماری «فنیل کتونوریا» با کمک حسگرزیستی

برگزاری «کنفرانس ملی اویونیک ایران» در اصفهان

تاثیر سطح تحصیلات بر رابطه زوجین

دانشگاه اصفهان میزبان هفدهمین کنفرانس بین‌المللی تخصصی زبان انگلیسی

بررسی سطح بزاقی هورمون تستوسترون در اختلال دو قطبی نوع یک

هر آنچه که باید درباره کارت سوخت بدانید

بررسی کروماتین اسپرم در مردان نابارور مبتلا به گلوبوزواسپرمی

نقش مداخلات ورزشی و رژیم غذایی کم‌چربی بر بافت بیضه و عملکرد اسپرم موش‌ها

تعیین خشکسالی و سیل با بررسی میزان رطوبت خاک

تحمل‌ فشار و دمای بالا در سطح‌سنج‌های شیشه‌ای

حدود 20 هزار نفر از دانش آموختگان شامل دانشجویان پیوسته و مهارت آموز این دانشگاه امسال جذب آموزش پرورش می شوند.

تحلیل آثار پژوهشی مرتبط با حجاب و عفاف با رویکرد فقهی

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق حمایت از پژوهشگران و دانشگاه اصفهان

لزوم آشنایی پژوهشگران کشور با صندوق حمایت از پژوهشگران

برگزاری «رویداد شتاب‌دهنده پرسیس ژن اصفهان»

نقش مصوبات فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهبود عفاف و حجاب

تلاش کشورهای عضو بنیاد علمی اکو برای رفع مشکل آب

سرمایه‌گذاری بر روی کودکان، برنامه آینده بنیاد علمی اِکو

شاخص پژوه حق صدور مدرک تحصیلی ندارد

چهارمین اجلاس بنیاد علمی اِکو در اصفهان آغاز به کار کرد

مایل به همکاری با خانه ریاضیات اصفهان هستیم

دانش، علم و فناوری تحریم کردنی نیست

پاکستان آماده همکاری با ایران در زمینه علوم ریاضی و هنر است

نقش مهم بنیاد علمی اِکو در روابط علمی

رئیس جدید بنیاد علمی اِکو انتخاب شد

تدوین روابط علمی و آموزشی در اکو به توسعه اقتصادی منجر می شود

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد

چهارمین اجلاس بنیاد علمی اکو در اصفهان آغاز شد

اغلب بیماران سرطانی به استرس دچار می‌شوند/ لزوم توجه به بعد روانی بیماران

برگزاری دوره‌های تربیت مربی ماساژ، مراقبت زیبایی و کشاورزی در اصفهان

راه‌اندازی کارخانه نوآوری فضایی در اصفهان

جهاد دانشگاهی اصفهان مجری برگزاری آزمون استخدام آتش‌نشانی

برگزاری سمپوزیوم بین‌المللی سایکوانکولوژی در اصفهان

تاثیر مالیات‌بندی بر رشد اقتصاد

اولین دانش شهر دانشگاه آزاد تأسیس می‌شود

کنترل نژاد دام‌ها به کمک نرم افزار

رابطه تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

نگاه استادان دانشگاه از مقاله محوری به مشکل محوری تغییر کند

برگزاری مسابقه محاسبات ذهنی با چرتکه در اصفهان

بررسی و تحلیل پدیده گرد و غبار در استان اصفهان

چرا در بیشترین فاصله زمین با خورشید، تابستان را تجربه می‌کنیم؟

شرکت داروسازی فارابی موفق به دریافت تندیس طلایی صنعت شد

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان میزبان 4 هزار داوطلب کنکور

رقابت 5743 داوطلبِ کنکور سراسری 98 در دانشگاه کاشان

جشنواره ملی فناوری های خورشیدی در اصفهان برگزار می شود

بیست و نهمین جشنواره فرهنگی دانشگاه فرهنگیان برگزیدگان خود را شناخت

نقش مشورتی به شرکت‌های دانش بنیان دهید